Miten pysytään?

Päätin aiemman kirjoituksen hedelmän kantamisesta kysymykseen, mitä tarkoittaa käytännössä, että pysymme Jeesuksessa kuin oksa puussa? Jos hedelmän kantaminen on luonnollista, kunhan pysymme puussa, miten teemme sen?

Vuorenhuippuhetkillä on helppo hymyillä, mutta entäpä kaikki ne lukuisat askeleet vuorenhuippujen välillä laaksoissa? Jeesus haluaa, että pysymme hänessä hyvinä ja huonoina päivinä, läpimurtojen ja ilmestysten välissä arjen toissaessa itseään harmaana. Hän haluaa, että iltojen pimentyessäkin, juurrumme syvemmälle hänen rakkauteensa ja saamme juoda puun juurinestettä.

Jeesus haluaa, että pysymme hänen rakastaminaan joka päivä ja hänen puoleltaan rakkaus ja armo on auki, mutta mihin päin me olemme kääntyneinä? Mistä haemme lohdutusta ja turvaa?

Pysyminen on muistamista.
Pysyminen on kääntymistä ja uskomista.
Pysyminen on vastaanottamista.
Pysyminen on yhteyttä.
Pysyminen on rakkautta.
Pysyminen on kuuliaisuutta.
Pysyminen on uskollisuutta vähässä.
Pysyminen on kiittämistä.
Pysyminen on luottamista.

Jeesus vastasi itse kysymykseen: “Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä” Joh 15:4 & “Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysynyt hänen rakkaudessaan” Joh 15:10

Mitä oliva Jeesuksen merkittävimmät käskyt?

  • »Opettaja, mikä on lain suurin käsky?» Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.» Matt. 22:36‭-‬40
    -Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» Matt. 28:18‭-‬20

Menkää, Jumalan rakkauden täyttäminä, rakastaen ja tehkää Jeesuksen opetuslapsia kastamalla ja opettamalla noudattamaan, mitä Jeesus opetti. Ja katso!

Se on paradoksi.
Mene ja tee
ja näe,
Hän tekee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *